Giardino Botanico Caplez

This post is also available in: English (Inglese)

Il Giardino Botanico Caplez è situato in località Cappelluzzo nel Piacentino a 730 di quota, raggiungibile sia dal versante Piacentino che da quello Pavese. Iniziato nel 1990, per iniziativa dell’avvocato Massimo Cantoni, naturalista e grande appassionato ed esperto in botanica in seguito arricchito dall’attuale direttore Cristina Schindler, è stato aperto al pubblico nella primavera 2010.
In un area di 15.000 metri quadri di terreno calcareo, ospita circa 1.800 specie di piante provenienti da tutto il mondo. Di particolare interesse sono le collezioni di arbusti, fra cui filadelfi e spiree, e le numerose specie perenni appartenenti ai generi Campanula spp., Centaurea spp., Eryngium spp., Nepeta spp., Penstemon spp., Phlomis spp., Potentilla spp., Salvia spp., Scutellaria spp., Sedum spp., Stachys spp., Teucrium spp., Verbascum spp.
Vi sono inoltre coltivate specie endemiche in via di estinzione.

This post is also available in: English (Inglese)

Contatti

Nibbiano(PC)

02 58106009

Altre info

Ingresso gratuito

Da metà aprile a metà giugno; sabato e domenica. Visite guidate su appuntamento.

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione per fornirti una esperienza di navigazione personalizzata